Nieuws en vragen

Vraag & Antwoord

Wat is een mondhygiënist

Wat is een mondhygiënist
Een mondhygiënist is een op Hbo-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen. Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:
• het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken.
• het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit.
• het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
• het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
• het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebit beschermende middelen (bijv. fluoride).
• het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen en polijsten van vullingen).
• daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.
• ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen.
Wet BIG
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet BIG het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) Hbo-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld. Sinds 2006 is de mondhygiënist direct toegankelijk voor patiënten dat wil zeggen dat behandelingen mogelijk zijn zonder doorverwijzing van een tandarts.

Wanneer gaat u naar een mondhygiënist?

Wanneer gaat u naar een mondhygiënist?
  • Als uw tandvlees bloedt, rood van kleur is, of gezwollen.
  • Als u last heeft van een vieze smaak of een slechte adem.
  • Als er tandsteen, tandplak of aanslag op het gebit te zien of te voelen is.
  • Als uw tandvlees terugtrekt, waardoor het worteloppervlak bloot komt te liggen.
  • Als uw tanden en kiezen van plaats veranderen of los gaan staan.
  • Als er regelmatig gaatjes (cariës) in uw gebit ontstaan.
  • Als u een ziekte of afwijking heeft die beïnvloed kan worden door uw mondgezondheid.
  • Als u belang hecht aan uw algehele (mond)gezondheid.

Kortom: Als u het gebit en tandvlees gezond wilt houden!

Wat is de specialiteit van een mondhygiënist?

Wat is de specialiteit van een mondhygiënist
Voorkomen is beter dan genezen “De deskundigheid” van een mondhygiënist ligt op het gebied van het voorkomen van problemen in uw mond. Het is verstandig om zo jong mogelijk regelmatig naar de mondhygiënist te gaan voor een preventieve behandeling.De mondhygiënist zorgt ervoor dat uw gebit en tandvlees in optimale conditie blijven, maar leert u ook hoe u uw mond zelf gezond en fris kunt houden. Mochten er toch problemen ontstaan dan behandelt de mondhygiënist deze in overleg met u of verwijst u naar een tandarts.

Waarom regelmatig naar de mondhygiënist naast uw tandarts bezoek?

Waarom regelmatig naar de mondhygiënist naar uw tandarts bezoek?
Waarom het belangrijk is om naar de tandarts te gaan is algemeen bekend, maar waarom is een bezoek aan de mondhygiënist minsten zo belangrijk? Een gezond gebit bestaat uit meer dan alleen gezonde tanden zonder gaatjes. Een gezond gebit dient op een gezond fundament te staan. Uw tanden kunnen goed zijn, maar zonder dat u het merk kan het fundament (het tandvlees en het kaakbot) worden aangetast.

Ontstoken tandvlees kan leiden tot onherstelbare schade aan uw gebit en zelf uiteindelijk leiden tot het verlies van tanden en kiezen. Om dit te voorkomen is het verstandig om een bezoek aan de mondhygiënist te brengen en de conditie van uw gebit en tandvlees te laten controleren op gingivitis of parodontitis.

Ben ik vrij mijn eigen mondhygiënist te kiezen?

Ben ik vrij mijn eigen mondhygiënist te kiezen
U bent vrij in uw keuze van een mondhygiënist, sinds 2006 is de mondhygiënist direct toegankelijk voor patiënten dat wil zeggen dat behandelingen mogelijk zijn zonder doorverwijzing van een tandarts.

Nieuws

Mondhygiënist goed voor het hart

Mondhygiënist goed voor het hart

BAARN – Regelmatig een bezoekje brengen aan de tandarts en mondhygiënist is niet alleen belangrijk voor een goede mondgezondheid. Het hart is hier ook bij gebaat: het verlaagt de kans op een hartaanval met 24 procent. Ook de kans op een beroerte neemt af met 13 procent als je je gebit met enige regelmaat laat schoonmaken.
Bron: Nu.nl – Http://www.nu.nl/gezondheid/2667279/mondhygienist-goed-hart.html